Kalkulačka, vedecká, 420 funkcií, SHARP "EL-W531TL"

28,39 €

Základný popis:

Typ displeje: bodový

Počet číslic na displeji: 16

Napájanie: batérie

Typ batérií: LR44 (1x)

Automatické vypínanie: áno

Klávesy: plastové

Ochranné púzdro: áno

 

Matematické funkcie:

Počet vstavaných funkcií: 420

Systém zadávania dát: algebraický

1/x, x?, odmocnina, %: áno

Klávesa Pí: áno

Najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok: áno

Celočíselné delenie so zbytkom: áno

Zlomky: áno

Tabuľka funkčných hodnôt: nie

Numerické riešenie rovníc: nie

Riešenie sústav lineárnych rovníc: nie

Výpočty s maticami a vektormi: nie

Derivácie a integrály (numerické): nie

Komplexné čísla: nie

Tréningová funkcia (DRILL): áno

 

Pamäte:

Editácia predchádzajúcich výpočtov: áno

Vyvolanie posledného výsledku (ANS): áno

Počet pamätí: 9

 

Notácia a počet desatinných miest:

Notácia SCI, ENG, FIX: nie

Oddeľovanie tisícov: áno

 

Štatistické funkcie:

Štatistika jednej premennej: áno

Štatistika dvoch premenných: áno

Regresné modely: 7

Priemer, smerodatná odchýlka: áno

Kombinácia, variácie, faktoriál: áno

Generovanie náhodných čísel: áno

 

Trigonometrické funkcie:

Uhlové jednotky DEG/RAD/GRAD: áno

sin, cos, tan a inverzné funkcie: áno

Hyperbolické funkcie: áno

Prevody medzi šesťdesiatkovou a desiatkovou sústavou: áno

Prevody kartézskych a polárnych súradníc: áno

 

Číselné sústavy:

Výpočty v sústavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN: áno

Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR): áno

 

Vedecké funkcie:

Prevody jednotiek: nie

Knižnica vedeckých konštánt: nie

Farba
Množstvo

Typ vedecká kalkulačka
Typ indikátora viacriadkový
Vymazanie posledného znaku áno
Napájanie batéria
Typ batérie LR44

Údaje

Typ
vedecká