Krúžkový šanón, 70 mm, A4, kartón, pre závesné zakladacie dosky, mramorový

3,66 €

s krúžkovým mechanizmom pre závesné zakladacie dosky

zvonka čierny, zvnútra sivé papierové pokrytie

lepený chrbtový štítok

chrbtový otvor

Množstvo

Údaje

Formát
A4